Aquarium

Aquarium

Sinds 1996 is in Fort Kijkduin te Huisduinen een Noordzeeaquarium gevestigd en sindsdien jaarrond voor publiek geopend.

Het aquarium van Fort Kijkduin had als eerste in Nederland een ‘doorlooptunnel’; een 15-meter lange tunnel waar bezoekers onder water konden lopen en je jezelf werkelijk onder water kan begeven. De thematiek van het aquarium is vanaf de opening volledig toegespitst geweest op het leven in de Noordzee. Doordat er in de twee beuken in het fort meerdere kleine aquaria ingericht zijn, ontstaat een goed beeld van bijvoorbeeld het getij, het leven van een paling en de schutkleuren van roggen. Ook het indrukwekkende skelet van Chris de Potvis hangt pas gerestaureerd op zijn plek.

Een bijzondere locatie

Het fort staat op een bijzondere plek, het uiterste noordwestelijke puntje van het vasteland, pal aan zee en het strand. Hier staat ‘paal 0’, de plek waar de Noordzee overloopt in de Waddenzee.

Daarom komt niet alleen de Noordzee ter sprake, maar ook vismigratie naar de Waddenzee komt aan bod. In beide gebieden komen de in het aquarium gehouden soorten voor.

Een bezoek aan het aquarium is een spannend en leerzaam avontuur, waarbij je de vissen niet alleen kunt zien, maar ook mag voeren! (zolang de voorraad strekt). Durf jij een haai te voeren?

Aquarium
Vissen voeren Fort Kijkduin

Waddenzee Vismonitor

Welke vissen zwemmen er in de Waddenzee? Wat zijn hun eigenschappen en hoe vaak komt de soort er voor? Neemt hij in aantal af of toe? Ontdek het op deze site aan de hand van de onderzoeksdata van het NIOZ op Texel.

potvis skelet

Chris de Potvis

Chris de Potvis is levend aangespoeld op 27 november 1997 op het strand van Wassenaar en daar gestorven.

In wat eens de drinkwaterkelder van Fort Kijkduin was, werd vervolgens het ruim 11 meter lange skelet van Chris de Potvis geplaatst. Na al die jaren begon Chris er wat vervallen uit te zien, hij had een schoonmaakbadje nodig!

Begin 2016 is Fort Kijkduin via het platform ‘Voordekunst’ een crowdfunding gestart. Met succes! Het skelet van Chris is door preparateur Chris Walen flink onder handen genomen. Het skelet is nu te bewonderen in één van de pas gerestaureerde bastions met de expositie ‘Het leven van Chris de Potvis’.

Kom gauw eens kijken!

chris de potvis gaat in bad

De Noordzeeatlas

De Noordzeeatlas bevat kaarten met gegevens die betrekking hebben op het watersysteem, gebruik, beleid en beheer van de Noordzee. In eerste instantie is er een beperkte set van kaarten opgenomen, maar deze zal in de loop der tijd steeds verder worden uitgebreid. Alle kaarten zijn gebaseerd op de meest recente informatie die in kaartvorm gepresenteerd kan worden.